Kurumsal :
Mesafeli Sat S驆lemesi

Mesafeli Sat S驆lemesi

\r\n

MESAFEL SATI SÖZLE溹ES 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

MADDE 1- TARAFLAR

\r\n\r\n

1.1. SATICI:  

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Ünvan: 

\r\n\r\n

Adresi:

\r\n\r\n

Telefon: 

\r\n\r\n

Fax: 

\r\n\r\n

1.2- ALICI:  

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Ad/soyad/Ünvan:  

\r\n\r\n

Adresi :  

\r\n\r\n

Telefon:  

\r\n\r\n

Gsm:  

\r\n\r\n

Email:  

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

MADDE 2- KONU  毼bu sözlemenin konusu, ALICI'nn SATICI'ya ait www.sevgiliyesaat.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariini yapt蹥 aa蹥da nitelikleri ve sat fiyat belirtilen ürünün sat ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayl Tüketicilerin Korunmas Hakkndaki Kanun hükümleri gere簨nce taraflarn hak ve yükümlülüklerinin saptanmasdr. 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

MADDE 3- SÖZLE溹E KONUSU ÜRÜN 

\r\n\r\n

3.1- Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktar, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Sat Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aa蹥da belirtildi簨 gibidir. 

\r\n\r\n

3.2- Ödeme 溳kli :{odeme_sekli}·  Yukardaki bölümde bankanza iletilecek sipari toplamnn kaç taksitle ödenece簨 bilgisi bulunmaktadr.·  Bankanz kampanyalar düzenleyerek sizin seçti簨niz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanzn inisiyatifindedir ve irketimizin bilgisi dâhilinde olmas durumunda sayfalarmzda kampanyalar hakknda bilgi verilmektedir.·  Kredi kartnzn hesap kesim tarihinden itibaren sipari toplam taksit adedine bölünerek kredi kart özetinize bankanz tarafndan yanstlacaktr. Banka taksit tutarlarn küsurat farklarn dikkate alarak aylara eit olarak da蹥tmayabilir. Detayl ödeme plannzn oluturulmas bankanz inisiyatifindedir.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

3.3- Di簟r yandan vadeli satlarn sadece Bankalara ait kredi kartlar ile yaplmas nedeniyle, alc, ilgili faiz oranlarn ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasndan ayrca teyit edece簨ni, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gere簨nce faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alc arasndaki kredi kart sözlemesi kapsamnda uygulanaca蹥n kabul, beyan ve taahhüt eder.

\r\n
\r\n

軥RETS幊 KARGO

500? 鄇ER? ALI?VER??LERDE

KOLAY 嫀DE

%100 M?TER? MEMNUN?YET?

G郹ENL ALI滍ER棰

G郹ENL? ALI?VER??