Kurumsal :
Hakkmzda

Hakkmzda

 

Firmamz endüstriyel kurulularda ihtiyaç duyulan elektronik Ölçü, Kayt, Kontrol cihazlar ve bu cihazlarla kullanlan sensörlerin satlarna, sonrasnda teknik destek vermek üzere faaliyetlerine balamtr. Bu sensörler termokupl-rezistans termometre, kompanzasyon kablolar, fotosel, endüktif –kapasitif switch,ultrasonik sensörlerden olumaktadr. Sunmu oldu繠muz ürün çeitlerimiz ve hizmetlerimiz tekstil, gda, cam, otomotiv, kimya, demir-çelik, makine imalat, enerji ve di簟r sektörlerde otomasyon ve proses kontrol malzemeleri olarak kullanlmaktadr. Gelien teknoloji, enerji ihtiyaçlarnn artmas ve enerjinin pahallamas, hammadde maliyetlerinin yükselmesi, firmalar verimi arttrmaya yönelik araylara itmitir. Genel fiziksel de簨kenler, verim için temel faktörlerdir. Bu ba簰amda firmamz kaliteli ürünlerin sat ve sonrasnda servis deste簨 ile profesyonel çözüm orta蹥dr. Günümüzde kalite, müteri odakll蹥n temel faktörlerinden bir tanesidir. Üretim sistemlerinin yüksek verimlilik ve kalite ilkeleri do繢ultusunda etken yönetimi ise ancak Endüstriyel Otomasyon'la sa簰anabilmektedir. Endüstriyel Otomasyon kurululara teknolojinin sundu繠 olanaklardan en üst düzeyde yararlanma, hzl, kaliteli ve ça簠a üretim ortamna sahip olma frsat vermektedir. Deneyimlerimizi sürekli olarak en son yeniliklerle besliyor, kurulu gereksinimlerinizin analizinden projelendirilmesine, sistem ve yazlm tasarmndan üretim ve montajna kadar her aamasnda size özel çözümler üretiyoruz. Vizyonunuzu gerçekli簟 dönütürmek, rekabet gücünüzü sürekli klmak için farkl çözümler aryorsanz, güler yüzlü ve samimi personelleri ile deneyim ve bilgi birikimimizle sizinleyiz. Hedefimiz, gelien teknoloji ile orantl müteri taleplerini alternatifler sunarak karlamaktr. Misyonumuz... "Müterilerimize, üretim ve endüstriyel otomasyon alannda, yeni teknolojileri kullanarak, uluslar aras standartlarda kaliteli ürün ve hizmet sunmak, çözüm ortakl蹥mz güçlü ve sürekli klmaktr. Vizyonumuz... "Müterilerimizin gereksinimlerine uygun bilgi birikimi, deneyimleri, gelece簨n teknolojisini kullanan katlmc insan kayna蹥, etkin sat sonras hizmeti, güvenilirli簨, yaratc tasarmlar ve özgün çözümleri ile uluslar aras alanda bir dünya irketi olmaktr.

軥RETS幊 KARGO

500 鄇ER ALI滍ER棰LERDE

KOLAY 嫀DE

%100 M嗍TER MEMNUN幎ET

G郹ENL ALI滍ER棰

G郹ENL ALI滍ER棰